Објаснување за проектот body scan i link do Google Forma или Get Resposnse за пријавување.