активен јаглен

Дали активен јаглен ќе помогне за детоксикација на телото и заштита од вируси? Не за детокс и не за активен јаглен! Прво поимот детоксикација треба секој од вас да го исфррли од глава. Не постои програма на исхрана што детоксифицира! Не постои продукт што детоксицифира и не постои никаква стратегијаПрочитај повеќе