избегај и на староста

Избегај и на староста – никогаш не си премлад да размислуваш на тоа Кога сме помлади помислата “избегај и на староста” е некако далеку од нашата реалност. Но како поминуваат години сите ние имаме мисли “замисли да се грижев малку подобро за себе”. Јас за себе често знам да сиПрочитај повеќе