citrulline malate

Како бенефити може да ти донесе користењето на citrulline malate Епизода 678 – дали е добро да се користи и како да се користи citrulline malate? – прашање поставено од @cappone007 За оние кои што не знаат што е овој суплемент ќе ви дадам краток вовед. L-citrulline  е аминокиселина. CitrullineПрочитај повеќе