антибиотици

Антибиотици и нивно влијание на мускулната маса Дали ако сме болни и ако внесуваме антибиотици и лекарства ќе придонесува за намалување на мускулната маса? – прашање поставено од @ivana.krsteska.9 Нема директна поврзаност за тоа ако пиеш антибиотици или некакви лекарства со мускулната маса. Прво е многу важно какви се тиеПрочитај повеќе