дигестија и општо здравје

Како се поврзани дигестија и општо здравје Ако размислиме малку подлабоко, сосема е логично тврдењето дека тоа што го ставаме во уста директно влијае на дигестија и општо здравје. Буквално она како се чувствуваме денес е резултат на тоа што сме ставиле во уста или сме го вдишиле. Или, воПрочитај повеќе