фрлаш храна

5 Идеи како да не фрлаш храна и да придонесуваш кон одржлива животна средина Не знам дали ти е познат концептот “nose to tail eating”, но сигурно знам дека фрлаш храна :). Овој израз означува наоѓање начин како да подготвиш храна од животинско потекло без да фрлиш ниту еден дел.Прочитај повеќе