слушај го телото

Слушај го телото и неговите сигнали за глад Секојдневно добиваме многу јасни сигнали кога да јадеме и кога да престанеме да јадеме, но што значи тоа “слушај го телото”.  Идејата за овој текст ми дојде како инспирација од клиентите и луѓето што ме прашуваат прашања на оваа тема. Колкава количинаПрочитај повеќе