супер храна

Кои производи се на листата на супер храна Самиот поим супер храна укажува на тоа дека овие производи содржат повеќе нутриенти од останатите. И не само што содржат повеќе нутринети, туку и се во одличен сооднос и баланс. Сепак, не постои посебна категорија супер храна. Ова е само поим штоПрочитај повеќе