исхрана кај жени

Исхрана кај жени низ различни декади од живтот За разлика од нас мажите, девојките имаат многу повеќе физиолошки промени во текот на својот живот и затоа исхрана кај жени е нешто за кое што денес ќе позборувам повеќе. Во секоја од декадите од животот телото на жената се соочува соПрочитај повеќе