железо и хемоглобин

Железо и хемоглобин – зошто третина од популацијата страда од слабокрвност? Проблемот со железо и хемоглобин денес е широко распространет. Но, ајде пред да зборуваме за решенијата малку да се запознаеш со овие 2 компоненти и нивната важност. Железото е најзастапен минерал на земјата – и оној што го храниПрочитај повеќе